ANTSZ-logo-2009

 1. Homlokzat, betegforgalmi bejárat

a) „Gyógyszertár” felirat jól látható helyen szerepel
b) Szolgálati rend a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően jól látható helyen és jól olvasható módon feltüntetve
c) Elérhetőség (telefonszám és/vagy elektronikus levélcím) jól látható helyen és jól olvasható módon feltüntetve
d) Legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár neve, címe, telefonszáma, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontja jól látható helyen és jól olvasható módon jelezve
e) Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címe, telefonszáma kiírva

 

2. Officina

a) Ellenőrzés idején a gyógyszerkiadást végezte (gyógyszerész, szakasszisztens)
b) Működési engedély vagy működési engedély kivonata jól láthatóan kihelyezve
c) Felügyeleti szervek elérhetősége jól láthatóan feltüntetve
d) Várakozás helyének jelzése jól látható
e) Név, beosztás kitűzőt a dolgozók viselnek
f) Munkaruha vagy védőruha használata biztosított
g) Észrevételek, panaszok közléséhez szükséges eszközök jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kihelyezve
h) Ivóvíz és pohár biztosított
i) Officina használata a szaktevékenységnek megfelelő

3. Tanácsadó
a) Külön helyiség vagy az officina része
b) Négyszemközti konzultáció biztosított
c) Tanácsadó használata a szaktevékenységnek megfelelő

4. Készletre vonatkozó előírások
a) Forgalmazott termékek köre megfelelő
b) Adszorbeált tetanusz toxoid megléte, tárolása, lejárata megfelelő
c) Egyéb termékek tárolása gyógyszerektől elkülönített
d) Felhasználhatósági időtartamot rendszeresen ellenőrzik
e) Lejárt, selejt, forgalomból kivont gyógyszerek jelzett és elkülönített tárolása megfelelő
f) Raktár használata a szaktevékenységnek megfelelő
g) Tárolási hőmérsékletek betartása megfelelő (szobahőmérséklet, hűvös, hűtő, mélyhűtő)

5. Laboratórium, mosogató
a) Laboratórium használata a szaktevékenységeknek megfelelő
b) Mosogató állapota megfelelő

6. Magisztrális gyógyszerkészítés és egységes expedíció szabályainak betartása
a) Mérlegek és súlyok rendelkezésre állnak, hitelesek
b) Reagens készlet rendelkezésre áll, lejárata megfelelő
c) Gyógyszeranyagok tárolása megfelelő
d) Tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása
e) Maró anyagok, savak tárolása
f) Gyógyszeranyagok edényzetén a Ph.Hg.VIII. szignálás megfelelő, a vizsgálati szám, a felhasználhatósági idő szerepel
g) Laborált készítmények szignatúrája, csomagolása megfelelő
h) Kiszerelt készítmények szignatúrája, csomagolása megfelelő

7. Nyilvántartások megléte, megfelelő vezetése
a) Vizsgálati napló
b) Munkafüzet
c) Laboratóriumi napló
d) Kiszerelési napló
e) Impleálási napló
f) Sterilezési napló
g) Belső minőségellenőrzési napló
h) Hőmérséklet ellenőrzési napló
i) Gyógyszertári manuális (név, összetétel, felhasználhatósági idő)

8. Szakmai kiadványok megléte
a) Ph.Hg.VIII. és javításai, módosításai aktualizálva
b) FoNo VII. gyógyszerészi kiadás és javításai, módosításai aktualizálva
c) FoNoVet IV. gyógyszerészi kiadás

9. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek kezelése
a) A tárolás megfelelő
b) A megrendelés dokumentációja az EEKH megrendelőtömbben szabályos
c) Az orvosi vények szabályosan kitöltöttek (szúrópróbaszerűen)
d) Vényen rendelt gyógyszer kiadása 5 munkanapon belül történik
e) Gyógyszerek helyettesítése megfelelő
f) Az Értesítők a gyógyszertárban rendelkezésre állnak, szabályosak (szúrópróbaszerűen)
g) Nyilvántartó lapok vezetése megfelelő
h) A készlet a nyilvántartás adataival egyezik
i) Selejtezési, káreseti jegyzőkönyvek kitöltése szabályos
j) Lejárt vagy beteg által visszahozott kábítószer tárolása szabályszerű
k) Visszavétel dokumentációja az EEKH megrendelőtömbben szabályos
l) Visszáru dokumentációja az EEKH megrendelőtömbben szabályos

10. Forgalomból kivonás végrehajtása
a) GYEMSZI-OGYI-tól érkező elektronikus levelek megérkezése igazolt
b) „Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről” szóló nyilvántartás naprakész vezetése megfelelő

11. Gyógyszertár személyi feltételei
a) Gyógyszerész (gyógyszertárvezetővel együtt)
b) Szakasszisztens
c) Asszisztens
d) Kisegítő személyzet (takarítónő, tanuló, adminisztrátor, stb.)
e) A szakdolgozók működési nyilvántartása érvényes
f) A szakdolgozók kamarai tagsága igazolt
g) A szakdolgozók munkaszerződése, megbízása rendelkezésre áll
h) A szakdolgozók által ellátható szakfeladatok írásban rögzítettek
i) Az alkalmazottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálata érvényes