kiadvanyok

Januártól módosult a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet. Definiálásra került egy új adminisztrációs nyomtatvány, illetve megerősítést nyert, hogy a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásáról nyilvántartást kell vezetni. 

   A módosítás pontosítja a forgalomból való kivonással kapcsolatos adminisztrációs  kötelezettségeket [18. § (11) bekezdés].  Ennek értelmében a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről  szóló nyilvántartás a GYEMSZI honlapján  közzétett döntések  végrehajtásának  dokumentumait  foglalja magában, mely tartalmazza:

o a forgalomból való kivonás napját,
o a kivont készítmény nevét, hatáserősségét, kiszerelését,
o a kivont gyógyszer gyártási számát,
o a gyógyszertárban forgalomból kivont mennyiséget,
o a kivonás módját,
o a forgalomból kivonást végző aláírását,
o a fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár értesítésének napját a forgalomból történő kivonásról,
o a fiókgyógyszertárban, kézigyógyszertárban történő forgalomból való kivonás végrehajtását.

    A vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásáról nyilvántartást kell vezetni, melyben rögzíteni kell
o a kiadott gyógyszer nevét,
o a kiadás időpontját,
o az átvevő végzettségét vagy jogosultságát hitelt érdemlően tanúsító okirat számát, orvos esetén orvosi bélyegzőjének számát vagy lenyomatát, valamint a kiadó és az átvevő aláírását [18. § (új 14.) bek.].

 A Patika Packnál beszerezhető mindkét nyilvántartás vezetéséhez szükséges nyomtatvány, de a többi, gyógyszertárak részére előírt dokumentációs anyag is. Rendelje meg telefonon, vagy web áruházunk „Nyomtatványok, könyvek, magazinok” – termékkategóriájában.

 Kínálatunkból:
-          Belső minőségellenőrzési napló
-          Fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartási lapja
-          Hőmérséklet ellenőrzési napló
-          Impleálási napló
-          Kiszerelési napló
-          Laboratóriumi napló
-          Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről
-          Sterilezési napló
-          Vizsgálati napló

http://www.patikapack.hu/Konyvek-nyomtatvanyok/Adminisztracios-nyomtatvanyok.html