1139 Budapest, Üteg u. 49. - zöld szám: +3680 200-351 - telefon: +361 450-0897 - fax: +361 450-0898 - e-mail cím: patikapack@patikapack.hu

Adatvédelmi nyilatkozat


A www.patikapack.hu webáruház vásárlói regisztráció útján bocsátják az áruházat üzemeltető Patika Pack Kft (Cím:1139. Bp. Üteg u. 49. Cégjegyzék szám: 01-09-302659) rendelkezésére adataikat. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Patika Pack Kft a regisztrációjakor megadott e-mail címre a Patika Pack webáruház akcióival, újdonságaival kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön Önnek.
A hírlevél küldéséhez való hozzájárulást a Patika Pack Kft címére küldött levélben, e-mailban – info@patikapack.hu - vagy a hírlevélben meghatározott elektronikus úton a "leiratkozás"-ra kattintva bármikor visszavonhatja.
Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak. A hírlevél küldője a Patika Pack Kft., a személyes adatok kezelését a Patika Pack Kft., mint adatkezelő végzi.
Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait a Patika Pack Kft. kezelje, tárolja, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Patika Pack Kft. www.patikapack.hu web áruháza hatékonyságának értékelése érdekében statisztikai kimutatást készítsen, arányszámokat és egyéb mutatókat képezzen.
A személyes adatok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja részünkről az Ön azonosítása, az Önnel való üzleti kapcsolattartás, ajánlatok közlése, valamint partner-adatbázis létrehozása. Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja.
Ön jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a Patika Pack web áruház rendszere egy munkanapon belül végrehajt.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet.
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.