1139 Budapest, Üteg u. 49. - zöld szám: +3680 200-351 - telefon: +361 450-0897 - fax: +361 450-0898 - e-mail cím: patikapack@patikapack.hu
Patikapack Kft.
Patikapack Kft. Patikapack Kft.
Műk. eng. sz.: 11869/2021/1/13

A vásárlástól való elállás


A webáruház vásárlója a vásárlástól 8 munkanapon belül - beleértve a 8. munkanapot is – indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról „a távollevők között kötött szerződésekről szóló”, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az árú személyes átvétele esetén is gyakorolható. A vásárló az elállási nyilatkozatát webáruházunk „Kapcsolat” illetve „Impresszum” menüpontjaiban feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.

A szolgáltató adatai és elérhetőségei

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék(ek) visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása központi telephelyünkön ( 1139 Bp. Üteg u. 49.) történhet. Az elállási jogával élni kívánó vásárló kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja a webáruházban feltüntetett elérhetőségeken.

Átvevőpont

Elállás esetén az érintett termék(ek) átvételi helye: 1139 Bp. Üteg u. 49.
Az átvétel időpontja: Munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9.00 – 16.00 óráig

Az elállással érintett termékek ellenértékének visszafizetése

Az elállási jog gyakorlása esetén cégünk a vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

Az Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta, valamint
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.